top of page

UDDANNELSESMÅL

Målsætninger

Efter 4 års grunduddannelse på deltid behøves et 5. og 6. år til at fuldstændiggøre uddannelsen (nationalt / internationalt).

 

Målsætningen omfatter, at uddannelsen fra grunden anlægger en pædagogisk-kunstnerisk-terapeutisk basis med mere intensive 3. + 4. år, der har selvvalgte særlige fokus fx. på pædagogisk eller terapeutisk orienteret eurytmi, så at man kan forberede og imødese en (delvis) indkomst gennem at arbejde med eurytmi (under mentor-vejledning), om muligt også mens 5. og 6. år færdiggøres.


Prioritering af tid til egen øvning og forberedelse til modulerne i uddannelsen forudsættes.

 

Det hører med til visionen for en Nordisk Eurytmiuddannelse at der, hvis alle forhold kan etableres optimalt, også skal kunne udvikles en fuldtidsuddannelse.

Eurytmistavkobberstav.png

Visionsaspekter for vores eurytmiuddannelse:

 • At virke med balancerende og styrkende kunst i tider med digital-, nano- og gen-manipulerende teknikker, stress og ofte intense livsforhold. At lære og bevidstgøre sig de indstrømmende kræfter fra den åndelige verden ift. at styrke legemlig jordisk ‘bæredygtighed’, som inkluderer fysiske og æterisk-livsformende kræfter og arbejder konkret og levende med dem.
   

 • At uddanne eurytmister, som kan stå og begå sig i dagens verden og samfund, være velvidende og veluddannede i sundhedsfremmende bevægelsesaspekter og i aspekter vedr. ubalancer i bevægelses- og sjælelivet, i tanke- og viljeslivet.
   

 • At udforme uddannelsen med inddragelse af hjerneforskning, mindfull-meditative teknikker, udviklings- og bevægelsespædagogik / -terapi, sådan at den studerende bredt får kompetencer indenfor almene bevægelsesrelaterede sygdomme, diagnoser og deres bedring / helbredelse.
   

 • At praktisere accelereret læring; bevidst kendskab til og anvendelse af moderne refleksion- og læringsmetoder. Bevidst afsked med ubevidste læringsformer og -traditioner. 

   

Afslutningsdiplom og certificeringer

Efter fuld gennemførelse af den 6-årige deltids-uddannelse jfr. uddannelses-planen og differentierede selvansvarlige øve-aktiviteter, er du uddannet til at undervise i danske skoler og børnehaver.

 

Du kan desuden selv give kurser indenfor diverse målgrupper og evt. arbejde videre kunstnerisk med eurytmien.


For at undervise i andre lande vil der ofte være krav til et eurytmi-diplom med Bachelor / Master, hvilket I.I.M – instituttet, hvis den studerende ønsker det, vil arbejde på at være en forberedelse til.

I samarbejde med ’Sektion for talende og musicerende Kunst ved Goetheanum’, Schweiz, kan et internationalt diplom tilstræbes, hvilket den verdensomfattende ’Kreds af eurytmi-uddannere’ i samarbejde med Sektionen ved Geotheanum står som ansvarshavende for.

Vores I.I.M – institut tilstræber at skabe rammerne / forudsætninger for, hvis det ønskes, at studerende skal kunne gennemføre uddannelsen på bachelor-niveau.

 

Mentor i internationalt orienterede processer er prof. Alexander Seeger, Alfter-Bonn DE.

 

bottom of page