top of page

UDDANNELSESMÅL

Målsætninger

Efter 4 års grunduddannelse på deltid behøves et 5. og 6. år til at fuldstændiggøre uddannelsen (nationalt / internationalt).

 

Målsætningen omfatter, at uddannelsen fra grunden anlægger en pædagogisk-kunstnerisk-terapeutisk basis med mere intensive 3. + 4. år, der har selvvalgte særlige fokus fx. på pædagogisk eller terapeutisk orienteret eurytmi, så at man kan forberede og imødese en (delvis) indkomst gennem at arbejde med eurytmi (under mentor-vejledning), om muligt også mens 5. og 6. år færdiggøres.


Prioritering af tid til egen øvning og forberedelse til modulerne i uddannelsen forudsættes.

 

Det hører med til visionen for en Nordisk Eurytmiuddannelse at der, hvis alle forhold kan etableres optimalt, også skal kunne udvikles en fuldtidsuddannelse.

Eurytmistavkobberstav.png

Visionsaspekter for vores eurytmiuddannelse anno 2022:

 • At virke med balancerende og styrkende kunst i tider med digital-, nano- og gen-manipulerende teknikker, stress og ofte intense livsforhold. At lære og bevidstgøre sig de indstrømmende kræfter fra den åndelige verden ift. at styrke legemlig jordisk ‘bæredygtighed’, som inkluderer fysiske og æterisk-livsformende kræfter og arbejder konkret og levende med dem.
   

 • At uddanne eurytmister, som kan stå og begå sig i dagens verden og samfund, være velvidende og veluddannede i sundhedsfremmende bevægelsesaspekter og i aspekter vedr. ubalancer i bevægelses- og sjælelivet, i tanke- og viljeslivet.
   

 • At udforme uddannelsen med inddragelse af hjerneforskning, mindfull-meditative teknikker, udviklings- og bevægelsespædagogik / -terapi, sådan at den studerende bredt får kompetencer indenfor almene bevægelsesrelaterede sygdomme, diagnoser og deres bedring / helbredelse.
   

 • At praktisere accelereret læring; bevidst kendskab til og anvendelse af moderne refleksion- og læringsmetoder. Bevidst afsked med ubevidste læringsformer og -traditioner. 


   

Afslutningsdiplom og certificeringer

Efter fuld gennemførelse af den 6-årige deltids-uddannelse jfr. uddannelses-planen og differentierede selvansvarlige øve-aktiviteter, er du uddannet til at undervise i danske skoler og børnehaver.

 

Du kan desuden selv give kurser indenfor diverse målgrupper og evt. arbejde videre kunstnerisk med eurytmien.


For at undervise i andre lande vil der ofte være krav til et eurytmi-diplom med Bachelor / Master, hvilket I.I.M – instituttet, hvis den studerende ønsker det, vil arbejde på at være en forberedelse til.

I samarbejde med ’Sektion for talende og musicerende Kunst ved Goetheanum’, Schweiz, kan et internationalt diplom tilstræbes, hvilket den verdensomfattende ’Kreds af eurytmi-uddannere’ i samarbejde med Sektionen ved Geotheanum står som ansvarshavende for.

Vores I.I.M – institut tilstræber at skabe rammerne / forudsætninger for, hvis det ønskes, at studerende skal kunne gennemføre uddannelsen på bachelor-niveau.

 

Mentor i internationalt orienterede processer er prof. Alexander Seeger, Alfter-Bonn DE.

 

bottom of page