top of page

Terapeutisk eurytmi 2021/22 – et pilotprojekt

Ide og intention: Hensigten med dette projekt er at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en decideret uddannelse med terapeutisk orienteret eurytmi og sundhedsfremmende bevægelse, og målrettet udvikle indsigt og kompetencer i området.

Projektet er åbent for alle, men henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på baggrund af anden relevant erfaring – bevægelses- eller behandler-relateret – kunne ønske at deltage og evt. bidrage til ny og nytænkende forståelse og omgang med bevægelse med antroposofiske og eurytmiske tilgange.


Hvordan? Vi vil med dette pilot-projekt benytte tiden hen over studieåret 2021/22 til at reflektere over udvikling af et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med mennesker med erfaring og kompetencer [eller intentioner om sådanne] på sundheds- og behandlerområdet. Vi ønsker at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med anden [behandler-]virksomhed.


Projekt-året tænker vi således åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende – en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer i en verden i multidimensional forandring.


Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen:

Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds- og trivselsfremmende og endog helbredende? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret og således at tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt?


Konkrete processer og indhold: Vi har skemalagt 4 lørdage i alt i det kommende studieår, første gang lørdag 18. september. En sådan tema-lørdag vil omfatte grundeurytmiske øvelser og forløb samt et mere specifikt program med terapeutiske aspekter af eurytmi. Refleksion og samtale vil være gennemgående i alle processer.


Det handler om at udvikle helhedsorienterede tilgange til opbygning og struktur, til baggrunde for urbilleder, arketypiske eller ‘kosmiske billeder’, væsentlige dynamikker og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik og eurytmi.


3 af de 4 lørdage ligger i en uddannelses-weekend for Flow&U, hvor studerende i uddannelsen også vil kunne deltage. Det er omvendt også muligt at ankomme og deltage i uddannelsens ‘Open Fridays’ aftenen forud for sådanne tema-lørdage uden ekstra betaling.

Denne beskrivelse er udsendt til behandlere, institutioner, skoler og andre relevante modtagere.


Praktisk: De 2 lørdage i efteråret 2021 er 18. september [udd.-weekend], og 20. november [udd.-weekend]. Samt 2 lørdage i 2022: 19. marts [udd.weekend] og 21. maj.

Pris pr lørdag 900,- kr. For studerende 300,- kr. Ellers andet efter aftale.

Overnatning er mulig på skolen uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.

Mødested i 2021: Steinerskolen i Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2A-B, 3490 Kvistgård.

Kursus-ansvarlige: Vera Koppehel & Morten Klinkvort. Gæstelærere desuden til div. temaer.

Tilmelding : mailto:morten@eurytmiuddannelse.dk


Kursus-forløb / -lørdage 2022 kan afholdes i en anden landsdel, hvis interessen og tilmeldingerne afspejler et sådant behov.


Vi er åbne overfor ønsker og anliggender i denne retning – ret gerne din henvendelse til os herom.

Comentários


bottom of page