top of page

FLOW & HEALTH 2023

Opdateret: 23. jan.

Ide og intention:

Alle uddannelses-weekends indeholder i 2023/24 moduler der vedrører sundhed. Disse moduler kan i princippet besøges af gæster og interesserede - tag i så fald kontakt!


Pilot-projektet Flow&Health blev i studieårene 2021-2023 gennemført under Flow&U / IIM. Det blev tilstræbt at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en decideret uddannelse i Danmark med terapeutisk orienteret eurytmi og sundhedsfremmende bevægelse. Vi fortsætter nu i studieåret 2023/24 kontinuerligt gennem hele studieåret at udvikle indsigt og kompetencer i området. Både Flow&U’s egne lærere og gæstelærere formidler forløb, der korresponderer med IAE – Initiativ for Anvendt Eurytmi. Moduler og temaer gennemføres samtidig åbent tilgængeligt for mennesker, som arbejdsrelateret eller på baggrund af anden relevant erfaring – bevægelses- eller behandler-relateret – ønsker at deltage og evt. bidrage til ny og nytænkende omgang med bevægelse ud fra antroposofiske og eurytmiske tilgange.


De studerende i Flow&U implementerer interdisciplinært temaer og moduler med Flow&Health som del af deres grunduddannelse.


De terapeutiske aspekter af eurytmien er en ny og væsentlig grundstrøm i hele uddannelsen.


Hvordan? Vi har hen over de sidste studieår [2021-23] med 4 moduler årligt praktiseret og reflekteret over udvikling af et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med mennesker med erfaring og kompetencer på sundheds- og behandlerområdet. Vi ønsker fortsat at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltids- eller efteruddannelse parallelt med anden [behandler-]virksomhed. Studie-året 23/24 er fortsat åbent defineret, fordi helse-eurytmi som disciplin er et klart defineret felt. Uddannelsen påstår ikke at uddanne studerende til at blive helse-eurytmister. Med moduler og temaer igennem hele året forholder vi os forskende. Vi ønsker at skabe en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer i en verden i multidimensional forandring. IIM – Institute for Inspired Movement deltager og følger med i udvikling og tendenser i behandlermiljøer, pædagogik etc. i og udenfor antroposofiske cirkler, og vi ser aktuelt stort potentiale og momentum for nytænkning.


Helt eksplicit anser vi kompetencer indenfor bevægelse, bevægelses-diagnose og eurytmi som naturlige nye værktøjer for enhver leder, lærer, pædagog, behandler, naturvejleder m.v. i dagens verden og i fremtidens læringslandskaber. Vi ønsker derfor at skabe og medvirke til platforme hvor disse spørgsmål åbent kan drøftes og udvikles.


Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvordan virker bevægelse sundheds- og trivselsfremmende og endog helbredende? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret og således at tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes kompetenceskabende og samtidig mest muligt rationelt og virksomt? - dette under anvendelse af egne professionelle erfaringer og kompetencer.


Konkrete processer og indhold: Det handler i projektet Flow&Health om at reflektere og udvikle helhedsorienterede tilgange til opbygning og struktur i grunduddannelsen, inddragende baggrunde for urbilleder, arketyper og ‘kosmiske billeder’, væsentlige dynamikker og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som inkluderer bevæget sundhedslære, profylakse, xxx, pædagogik og hygiejnisk-terapeutisk eurytmi. Sundhedstemaer vil være inkluderet i de fleste uddannelses-moduler igennem studieåret med lærere og gæstelærere og vil omfatte grund-eurytmiske øvelser og forløb samt mere specifikke programmer med sundhedsfremmende og terapeutiske aspekter af eurytmi. Egne opgaver, refleksion og evaluering vil være gennemgående i alle processer.


Gennemgående lærere: Vera Koppehel, Morten Klinkvort og Alexander Seeger.

Comments


bottom of page