top of page

‘Real Virtuality’ – åbne tema-dage i februar 2019


‘REAL VIRTUALITY! ‘ Bevægelse i den digitalt-transhumane tidsalder Barn-ung-voksen i digitaliseret tid. Tema-dage i blokke – på Michaelskolen i Herlev: 9. februar: Fokus på det unge og voksne menneske 10. februar: Fokus på barnet fra 7 – 14 år 11. februar: Fokus på barnet fra 3 – 7 år Daglig seminaristisk blok [2 timer] med Heidi Hansen, Antroposofisk heilpraktiker & samtale-terapeut for børn, unge og voksne. Tilmelding nu! – og før 1. februar (begrænset deltager-antal): morten@eurytmiuddannelse.dk Pris for alle tre dage: 1200,- kr. Reduceret: 900.- kr. Indbetales ved tilmelding på konto i Merkur: 8401 534 1344 Til dagene: Hvordan står bevægelse i hverdagen? I den pædagogiske hverdag 2018. Hvordan vil den stå i 2025, 2030? Hvad kan bevægelse i skoler og BH’er bredt – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil læreren, BH-pædagogen, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Så: Skal nutidens og fremtidens lærer være bevægelseskompetent? Hvis både arbejde, uddannelse og fritid bevidst skal tilpasses den digitalerede samtid – hvilke ændrede leve- og læringsformer fører dette da til? Tema-dagene sætter fokus på at skabe en positiv, fremadrettet og bevidst platform for udvikling af nye og nødvendige skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund læring – hele livet. Vi tilstræber tema-dagene med bred faglig udveksling og gerne med indlæg fra relaterede fagområder: Hjerneforskning, antroposofisk menneskekundskab, bevægelses-, gymnastik- og eurytmi-fagene, special- og støttelære-områder og evt. andre fag- og erfaringsgrupper. Undervisere: Heidi Hansen, oplæg og samtale, og Githa Mølgaard, Vera Koppehel, Morten Klinkvort, eurytmi 9:30 – 10:30 Real Virtuality – Eurytmi: Morten Klinkvort 11:00 – 13:00 Seminar-arbejde*: Heidi Hansen/antrop. heilpraktiker 14:00 – 15:30 Bevægelse til dagstemaet – Eurytmi: Morten Klinkvort (Lø) , Githa Mølgaard (Sø+Ma) 16:00 – 16:30 Åbent forum : Indlæg / reflexion 16:45 – 18:00 inspired movements – Eurytmi: Vera Koppehel LørdagFokus: Fri eller fristet * ”Verden er sand” Teenagerens udvikling: skelneevne, frihed og mod til at følge egen vej. Teenager og ung (14-21 år) SøndagFokus: Billedverdener * ”Verden er skøn ”Skolebarnets udvikling: social læring, vedholdenhed og billeddannelse. Skolebarnet (7-14 år) MandagFokus: Sikker forbindelse – !? *”Verden er god ”Børnehavebarnet: tilknytning, udvikling i eget tempo og fri fantasi. Børnehavebarnet (3-7 år)

留言


bottom of page