top of page

Bevægelse i digital tidsalder! 8. – 10. Februar 2020

The influence of mobile & wireless technology on us – a call for self-development!

Foredrag, forskning, meditation, eurytmi

Eurytmiske fordybelsesdage (på engelsk) – åbne for alle! med Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort Lørdag 8.2. og søndag 9.2. klokken 9:30 – 18:00 (Videre fordybning: Mandag 10.2. kl. 9:30 – 13:00)

Michaelsskolen Herlev


Tilmelding til åbne fordybelsesdage:

før 31. januar 2020. Deltagerantal begrænset!

Pris: 1400,- kr. for alle tre dage. Reduceret 800,- kr.

Tilmelding til: morten@eurytmiuddannelse.dk

Betaling ved tilmelding til Merkur konto: 8401 534 1344


Temadagene vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen belyser og dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Det er vores forståelse at AL læring og AL livsudfoldelse i det hele taget i den digitale tidsalder må iagttages aktivt og imødegåes kreativt med al mulig vågen og undersøgende aktivitet.


Opmærksomhed på: foredrag af Frank Burdich torsdag 6.2.2020 – mere information følger.

Komentar


bottom of page